ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Schvart Andrea (továbbiakban: Szolgáltató) az http://eladomkiadom.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) hirdetőoldalt üzemeltet, amelynek során a regisztrált Hirdetők (továbbiakban: Hirdetők) személyes és hirdetési adatait kezeli.
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Hirdetőket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

AZ ADATKEZELŐ (Szolgáltató) MEGNEVEZÉSE
Név: Schvart Andrea
Adószám: 52443297-1-33
Székhely: 2120 Dunakeszi Barátság útja 1.
Telefon: +3630-863-0740
Email: ingatlan@eladomkiadom.hu vagy uzenet@eladomkiadom.hu

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés a Hirdetők önkéntes hozzájárulásán alapszik.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak: Regisztráció, Hirdetés, Számlázás

Honlapon történő regisztráció engedély száma: NAIH-90512/2015.

A Szolgáltató kezeli a regisztrált Hirdető:
1. nevét,
- ami nyilvánosan megjelenik a feladott hirdetésben, és amire kattintva a honlapra látogató egyben láthatja a Hirdető összes hirdetését,
- amikor a Hirdető megrendeli a hirdetése kiemelését, mert a számla elkészítéséhez a név megadása szükséges
2. felhasználónevét,
- amivel a Hirdetőket megkülönbözteti egymástól és így azonosítja,
- ami alapján az ügyfélterületen belül értesítheti a Hirdetőt a kedvezményei felhasználásáról
- ha a Hirdető a feladott hirdetésének módosítását, kiemelését, javítását, törlését kéri
- ha a Hirdető a regisztrációja végleges törlését kéri
3. email címét, amire
- a Honlap a regisztrációt követően automatikusan elküldi a Hirdető által megadott belépési adatokat
- ha ezt a Hirdető kezdeményezi, jelszó,- vagy felhasználónév emlékeztetőt küld a Honlap,
- a hirdető rendszer automatikus értesítést küld a feladott hirdetéssel kapcsolatban (lejárat, meghosszabbítás, törlés)
- ha a Hirdető a hirdetése kiemelését kérte, a számlát elektronikus úton, emailben küldi
Egyebekben pedig a Szolgáltató és a Hirdető közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
4. számlázási címét vagy lakcímét, ha a Hirdető kiemelt hirdetést rendel, a számla kiállításához feltétlenül szükséges a számlázási cím megadása. Ha a Hirdető a hirdetése kiemelését megrendeli, a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolása után, a Billingo.hu online számlázó programmal állítja elő a számlát. A számla elkészítéséhez szükségesek a Hirdető személyes adatai (számlázási neve, ha az eltér a regisztrációkor megadott névtől, számlázási cím vagy lakcím, email cím). A hirdetés kiemelés megrendelésekor a Szolgáltató a Hirdető beleegyezését kéri, hogy a számlát elektronikus úton küldhesse meg.
5. hirdetését:
Az új és frissített hirdetés feladásáról és megjelenéséről a Szolgáltató értesítő emailt kap a hirdetési rendszertől, és a Szolgáltató a megjelenés után ellenőrizheti azt.
A Szolgáltató abban az esetben módosítja a hirdetést, ha
- az a magyar helyesírási szabályoknak nem felel meg,
- az nem a megfelelő kategóriában lett meghirdetve,
- a térképen a hirdetés helytelen településen jelenik meg.

 

ADATBIZTONSÁG - ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A Szolgáltató biztosítja a Hirdetők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A Hirdető
- személyes adatait a Szolgáltató harmadik személy részére nem adja át, és semmilyen módon nem él vele vissza.
- email címe nem nyilvános!
- személyes adatait a Szolgáltató nem módosítja, kizárólag abban az esetben, ha erre a Hirdető megkéri.
- a Honlapra bejelentkezve bármikor szerkesztheti regisztrációs és hirdetési személyes adatait.
- részére üzenetet küldhet a honlapra látogató, ha a Hirdető hirdetésénél az üzenetküldő linkre kattintva az űrlapot kitölti
- telefonszáma, címe, email címe, egyéb elérhetőségi adatai abban az esetben láthatóak nyilvánosan, ha azt a Hirdető saját akaratából önkéntesen beleírta a hirdetésbe a feladás során. Az önkéntesen és nyilvánosan megadott személyes adatok, nem tekinthetőek előzetes hozzájárulásnak arra, hogy a részére bárki aki azt látja, reklámot küldjön! Ezért, ha a honlapra látogató reklámot küld a Hirdető részére, a 2008. évi XLVIII. Grt. 6. § (1) bekezdését sérti meg!

 

RENDSZER EMAIL, ÉRTESÍTŐ, VISSZAIGAZOLÁS, HÍRLEVÉL
Az email címek kezelése elsősorban a Hirdető azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. A Szolgáltató, a regisztráció során a megadott email címre csak az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű értesítő emaileket küld:
A Honlap automata rendszere értesítő emailt küld a Hirdetőnek:
- regisztrációt követően azonnal, a regisztrációkor megadott email címre, melyben a Hirdető belépési adatai szerepelnek.
- a hirdetés lejáratáról és meghosszabbításáról a lejárat előtt 5 nappal 
- a hirdetés inaktív állapotba kerüléséről a lejárat napján
A hirdetésfeladás sikerességéről a hirdetési rendszer a Honlapon automatikusan értesíti a Hirdetőt, erről külön értesítő emailt nem küld
A Szolgáltató a Hirdető részére
- a hirdetés kiemelés megrendelésről visszaigazolást küld
- rendszer emailt küld a honlapon történt változásokról, melyek a hirdetéseket is érinthetik, (pl.:karbantartás, honlap rendszerének frissítése)

Hírlevelet a Szolgáltató nem küld, így arra nincs lehetőség feliratkozni.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Szolgáltató a Hirdetők adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a Hirdető kérésére történő törlésig őrzi meg.

Regisztráció (név, felhasználónév, jelszó, email cím):
A Szolgáltató törli a regisztrációt,
- ha azt a Hirdető kéri. A Hirdető bármikor kérheti regisztrációjának törlését postai úton, emailben, vagy a honlapra bejelentkezés után a regisztráció törlése menüpontra kattintva. A kérést követően a Szolgáltató 24 órán belül törli a regisztrációt, amiről előbb visszaigazolást küld a Hirdetőnek.
- ha a Hirdetőnek nincs hirdetése, de nem kérte a regisztrációja törlését, a személyes adatok törlésének határideje az adott évet (regisztráció dátuma) követő 6. év december 31-e.
Hirdetés (hirdetés leírása, és az ahhoz tartozó képek):
A Szolgáltató törli a hirdetést,
- ha az Általános Szerződési Feltételek szerint a hirdetés nem ingatlan, vagy ingatlannal kapcsolatos szolgáltatás vagy termék
- ha a hirdetés lejárt, és 10 napon keresztül inaktív (a honlapra látogatók számára láthatatlan) állapotban van, a hirdetés a 11. napon végleges és visszavonhatatlan törlésre kerül.(ha a hirdetés lejárt, és a Hirdető a lejáratról kapott értesítő ellenére sem hosszabbítja azt meg, a hirdetés inaktív (visszavont) állapotba kerül.)

 

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
A Hirdető személyes adatait elsődlegesen a Szolgáltató ismeri, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adja át. A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Hirdető hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

 

COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A cookie-k (sütik) a felhasználói élmény testreszabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a honlapon elérhető szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Hirdető oldalra látogatók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A Hirdető oldalra látogató a böngészőjében képes törölni a sütiket a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. Ezeket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Hirdető oldalra látogató elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat.

A cookiek lejárati ideje általában egy év. Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. A http://eladomkiadom.hu külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

 

 

A HIRDETŐ JOGAI

A Hirdető bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
A Hirdető a regisztrációkor megadott adatait bármikor módosíthatja, továbbá jogosult adatai törlésének kérésére a fent említett módokon.
A Hirdető bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
Telefonon keresztül csak általános tájékoztatás kérhető.
A Szolgáltató a Hirdető adatairól való tájékoztatáskérést írásban fogadja el, elektronikusan emailben vagy postai úton.
A Szolgáltató az adattájékoztatás kérésekor a regisztrációkor megadott email címről fogadja el a kérést.
Amennyiben postai úton kéri ezt a Hirdető, az azonosításhoz a regisztrációkor választott felhasználónevet és email címet is meg kell írni.

 

A HIRDETŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
A Hirdető személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás esetei.
A Hirdető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

Jogorvoslati lehetőségek:
I. Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, (elérhetőségei feljebb) aki a panaszt kivizsgálja
Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz
Schvart Andrea
Székhely: 2120 Dunakeszi Barátság útja 1.
Telefon: +3630-863-0740
Email: ingatlan@eladomkiadom.hu vagy uzenet@eladomkiadom.hu

II. A Hirdető panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

III. A Hirdető a bíróság előtt érvényesítheti jogait:
Bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Hirdető fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

KÁRTÉRÍTÉS (23. §)
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Hirdetők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Hirdető a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben a Hirdető a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Hirdetővel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

JOGSZABÁLYOK
A http://eladomkiadom.hu honlap felületen keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
2001. évi CVIII. törvény -az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről-
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv
2008. évi XLVIII. törvény -a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól-
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
2011. évi CXII. törvény -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról-
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV