Nyomtatás

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Melyek egyaránt vonatkoznak a Hirdetőkre és Felhasználókra is

Fogalom-meghatározások:

  1. Hirdető oldal: Az http://eladomkiadom.hu honlap, melyen a Hirdetők által ingatlan,- és ingatlannal kapcsolatos ingyenes és díjazott (kiemelt) hirdetések jelennek meg.
  2. Hirdető:
    1. Olyan természetes, vagy jogi személy, aki saját érdekében megbízás nélkül a saját ingatlanát szolgáltatását vagy termékét hirdeti.
    2. Hirdetőnek minősül az a természetes személy is, aki a Hirdetőnek minősülő személy nevében és helyett, ellenérték nélkül, szívességből vagy a Hirdető akadályoztatása miatt hirdet.
    3. Valamint Hirdetőnek minősül az ingatlanközvetítő is, aki megbízás alapján, ellenértékért cserébe hirdeti a Hirdetőnek minősülő személy ingatlanát.
  3. Felhasználó: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett Hirdető oldalt (pl.: üzenetet küld a hirdetőnek), a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat (pl.:ingatlant keres), függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
  4. Szolgáltató: A Hirdető oldalt üzemeltető természetes személy, aki a honlap elkészítésével és fenntartásával nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, így a Hirdetőkkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot. A hirdetések valós tartalmáért a Hirdető felel, az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi ehhez kapcsolódó igénytől.

 

1. Regisztráció

 

2. A hirdetés típusa

 

3. Hirdetés feladás, módosítás, törlés

 

4. A hirdetéshez tartozó képek

 

5. Videó a hirdetésben

 

6. Ellenőrzés

 

7. Értesítő email

 

8. Üzenet küldése a Hirdetőnek

 

9. Hirdetés kiemelés

Fizetési adatok átutalás vagy befizetés esetén:
Számlatulajdonos: Schvart Róbert Zoltán
Bank: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10700196-50555828-51100005

Fizetési adatok Paypay fizetés esetén:
Paypal email: eladomkiadom@gmail.com

A szerződés (megrendelés) a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A Hirdető a szerződést a "KÉREM" gombra való kattintással Schvart Andreával a.m. (adószámos magánszemély, 2120 Dunakeszi Barátság útja 1. adószám: 52443297-1-33 telefon: +3630-863-0740 email: ingatlan@eladomkiadom.hu, uzenet@eladomkiadom.hu) köti. A szerződéssel kapcsolatban emailben és telefonon is rendelkezésre áll a Szolgáltató.

 

Garancia

 

Visszaélés és Felfüggesztés
Visszaélésnek minősül, ha:

Amennyiben a Szolgáltató a Hirdető részéről visszaélést tapasztal, a Hirdetőt vagy a hirdetését felfüggesztheti!
A Szolgáltató egyoldalú jogosultsága, melynek oka a Hirdető szabályellenes magatartása:

 

Az elállási és felmondási jogról
A KIEMELT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ELŐTTI ESETBEN
A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás TELJESÍTÉSE ELŐTT. A szerződés felmondása, vagy a szerződéstől való elállási szándék egy egyszerű szöveges emailben jelezhető az uzenet@eladomkiadom.hu címre küldve. A tárgymezőbe a „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, szót kérjük beírni, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontját, a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint a Hirdető eláll a szerződéstől. Ha a Hirdető a megrendeléstől számított 14 napon belül eláll a szerződéstől, akkor a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja azt.

A KIEMELT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE UTÁNI ESETBEN
Ha a Hirdető kifizette, és a Szolgáltató teljesítette a szolgáltatást, akkor a Hirdető már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik. A magánszemély fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződésfelmondási jogával élni, a fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) bekezdése értelmében.

Vitarendezés -> Az ÁSZF 14. részében

 

9. Hírlevél feliratkozás és leiratkozás

 

10. Megjelenés

 

11. Reklám

 

12. Megosztás

 

13. Hirdetői nyilatkozat

 

14. Vitarendezés

A panaszkezelés módjai:

 

15. ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

 

Adószám: 52443297-1-33
Hírlevél: NAIH-90511/2015.
Regisztráció: NAIH-90512/2015.

 Az ÁSZF letölthető itt!