Minden szerzői jogunkat fenntartjuk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény alapján!

A http://eladomkiadom.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a leírások, cikkek vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű (a továbbiakban: "mű") a fenti törvényben és a Ptk-ban megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll! A http://eladomkiadom.hu honlapon megjelenő cikkek vagy bármely más szerzői mű vagyoni jogainak jogosultja Schvart Andrea. Btk. 329/A. § (1) Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az oldalakon olvasható művek szerzője a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában művei többszörözését az alábbiak szerint engedélyezi:

  • elérési út (link) másolásával az eredeti, hiánytalan és módosítás nélküli tartalmat külön engedély nélkül
  • minden más esetben kifejezett írásbeli hozzájárulás szükséges a felhasználáshoz.

Tilos a fenti művekről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A művek bármely más felhasználásához a szerző hozzájárulása szükséges. A weboldal szerzői jogi védelem alatt áll, az azzal kapcsolatos minden jog gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. Tilos a weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.

Ez a tilalom nem érinti

  • a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség,
  • illetve az http://eladomkiadom.hu oldalon megjelenő ingatlan, termék, szolgáltatás, cég hirdetéseket, melyek szerzői a weboldalon regisztrált felhasználók.

A tartalom másolását a Copyspace oldal programjával ellenőrizzük!

Protected by Copyscape Online Infringement Checker